HARTMANN Vivano

Expert Panel > Lenka Veverkova

Lenka Veverková, Associate Professor, MD, PhD

Workplace: 1st Surgical Department, St. Ann’s Faculty Hospital, Masaryk University, Brno, Czech Republic
  Qualifications/Education:
  • 1997-2002 Masaryk University, Brno, Faculty of Medicine, PhD (The title of PhD dissertation: The anatomical relationship between the saphenous nerve and the long saphenous vein)
  • 1978-1984 University of Jan Evangelista Purkyně, Faculty of Medicine, Brno specialization: general medicine (the university was renamed in 1989 to Masaryk University), MD
  Indications in which I you use NPWT: Surgical wounds, trauma wounds, chest wounds, open abdomen, unusual wounds
  Languages in which questions can be answered: Czech, Slovak, English
  Pracoviště lékařka I. chirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
  Akademická kvalifikace
  • 1997-2002 Masarykova univerzita, Brno Lékařská fakulta, Ph.D. (Název dizertační práce: "Určení vzájemného vztahu mezi nervus saphenus a vena saphena magna v oblasti bérce")
  • 1978-1984 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno, Lékařská fakulta: všeobecné lékařství (univerzita byla v roce 1989 přejmenována na Masarykovu univerzitu), MUDr
  Indikace u kterých jsem použila NPWT: Chirurgické rány, traumatické rány, poranění hrudníku, otevřený abdomen, neobvyklé rány
  Jazyky ve kterých zodpovím na otázky: čeština, slovenština, angličtina
format:standard

  Click here to get in touch with Lenka Veverkova, Associate Professor, MD, PhD